send link to app

Melka Gebriel መልክአ፡ገብርኤልFree

Melka Gebriel - መልክአ፡ገብርኤል-የቅዱስ ገብርኤል ድርሳን፡፡በአማርኛምስጋና ጸሎትና መንበርከክ ላስታማሩኝ ለተከበሩ መልአከ መንክራት ግርማ ወንድሙ